неделя, 8 юни 2014 г.

готово... летните бройки ...нова колекция...

исками се да разкажа за мънистата ето тези най- дрeбните тук от снимките, за иглата с кoято работя , как иглите понякога изчезват и най- вече за един Светец , който има силата да ни помага с изгубените игли и не само...

Благодaря Айо Фанорио !
Ще разкажа историята му така както присъств в моя живот и както съм я чула....
един ден... ще разкажа...

ready ... summer items ... new collection ... 

I wish to tell you about these beads here from the pictures, about the needle i work with and how the needles sometimes disappear,but the story is  especially about a Saint who has the power to help us in the lost needles and not only ...
Tanks Ayo Fanorio!

Will tell his story as present in my life and as I've heard ....

one day ... I will..Няма коментари:

Публикуване на коментар