петък, 6 юни 2014 г.

Един от Майстор разказвач разправя  , че Вятъра прогонва лошите мисли от главата... Благодаря Брат-Вятър ! Калиакра - мястото на което мога да си "поговоря" с Вятъра и още нещо...


 A master storyteller says that the wind drives away the bad thoughts from ours head ... thanks brother -Wind! Kaliakra - the place to which I can "talk" with the wind and more ...
Няма коментари:

Публикуване на коментар