сряда, 4 юни 2014 г.

Има дни когато спирам , излизам , следвайки шепота на сърцето си ... и ето това е такъв момент среша с един камък , с едно плато с Твореца вътре в мен , с трансформацията и процеса на създаване отново и отново и отново...

Да понякога спирам и ето че спрях тук горе на Мадара :

There are days when I stop,  following the whisper of my heart ... and here it is that time - meeting with one stone, with a plateau with the Creator within me, the transformation and creation process again and again and again ...

Occasionally stop.......

up here Madara

Няма коментари:

Публикуване на коментар